☆Oishi4

posted on 27 Jun 2010 21:50 by ieryeense

ตื่นเช้าาา ไปถึงสถานีตั้งแต่ สิบโมงครึ่ง~

เดินรอจูนถึง11ครึ่ง แต่จูนแต่งตัวเสร็จเดินงานจริงๆบ่าย 2 =..=

ข้างนอกตึกร้อนมากกกกกก

เดินๆไปถึงบ่าย 4 หมดสภาพ .ไปหลบมุมถ่ายรูปกันอยู่ริมตึก จะเป็นไพรเวทอยู่แล้วมั้ง =v=

แปะะ ~

ดูต่อ มัลติ ค่ะ =w=

 

ปล.รูปส่วนใหญ่เป็นมิคุ 2 คน

ปล.2 ถ่ายรูปมาเยอะ ไหงทำแล้วมันเหลือแค่นี้ล่ะ T^T

Comment

Comment:

Tweet

มิคุ ข้างซ้าย หน้าเลวมากเค๊อะ
เดี่ยวตามไปมัลติ นะอาย -..-

#1 By JuLian on 2010-07-16 18:52

iI☆nzE '' View my profile

Recommend